Co všechno se díky smart hodinkám můžete dozvědět o svém spánku?

Spící žena se smart hodinkami

Regenerační spánek je alfou a omegou duševního i fyzického zdraví. Pokud spíte dlouhodobě nekvalitně, cítíte se unavení, vyčerpaní, nesoustředíte se, a dokonce tím trpí i váš imunitní systém. Zkvalitnit spánek vám můžou pomoci smart hodinky. Co všechno ze zaznamenaných údajů zjistíte?

Monitoring spánku patří k jedné z nejoblíbenějších funkcí smart hodinek. Díky němu se dozvíte nejen o poměru a kvalitě fází spánku, ale také třeba to, zda nemáte náběh na některé ze spánkových onemocnění. Poznejte, jak monitoring spánku funguje.

Základní informace o spánku

Monitoring spánku se u každého výrobce chytrých hodinek lehce odlišuje. Zpravidla lze měřit:

  • délku spánku – sledování doby, po kterou jste neaktivní,
  • kvalitu spánku – informace, zda se v noci převalujete a budíte,
  • fáze spánku – střídání a délka trvání jednotlivých fází (lehký, hluboký, REM).

Některé pánské i dámské smart hodinky zohledňují také váš životní styl a situace, které mohou ovlivnit kvalitu spánku. Jde zejména o stres nebo příjem kofeinových nápojů.

Senzory pro měření spánku

Při měření spánku hodinky vychází zejména z pohybu. Právě pohyb je spolehlivým ukazatelem usnutí, probuzení a jednotlivých fází spánku. Pohyb se měří pomocí tříosého akcelerometru, který zaznamenává změnu v jakémkoliv směru. Funguje na jednoduchém principu. Pokud se po určitou dobu nehýbáte, spíte. Jakmile se začnete pohybovat, na základně množství pohybu hodinky vyhodnotí, zda jste vzhůru nebo se převalujete během spánku.
Kromě akcelerometru se pro monitoring spánku používá také optický senzor na spodní straně hodinek. Ten měří:

  • srdeční tep a jeho variabilitu,
  • dýchání,
  • okysličení krve.

Naměřené hodnoty se od sebe odlišují na základě fází spánku.

Proč monitorovat svůj spánek?

Naměřené hodnoty můžete anonymně porovnávat s jinými uživateli nebo je sledovat a vyhodnocovat v rámci určité časové frekvence, například týdenní či měsíční. Díky tomu zjistíte vzorce svých spánkových návyků, podle kterých můžete svůj spánek upravovat. Například přijdete na to, v jakém časovém rozpětí se nejlépe vyspíte nebo jaké denní aktivity se pozitivně či negativně odráží na kvalitě spánku.

Podle odborníků dochází ke zlepšení spánkových návyků už jen proto, že se vaše fyziologické údaje zaznamenávají. Lidé si tyto údaje čas od času kontrolují a více přemýšlí nad tím, jak upravit svůj životní styl a dosáhnout co nejkvalitnějšího spánku.

Některé smart hodinky nabízí různé rady a tipy, jak kvalitu spánku zlepšit. Jiné vás umí probudit v ideální fázi, abyste se cítili co nejvíce odpočinutí. Díky zaznamenaným informacím můžete zjistit, zda například netrpíte jednou z nejčastějších spánkových poruch, a to spánkovou apnoe. Při podezřelých hodnotách pak raději navštivte lékaře.