Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů v souladu s nařízením EU

V souvislosti s obecným evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás žádáme o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů v www.carneo.cz e-shopu. Účelem GDPR je zvýšit ochranu Vašich osobních údajů a mít přehled o jejich zpracování a Vašich právech.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje zpracováváme pouze se souhlasem klienta. Je na něm, aby se svobodně rozhodl, zda dá svůj souhlas v rozsahu, který navrhujeme, či nikoliv. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a jednou udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Jsme vázáni rozsahem uděleného souhlasu a plně jej respektujeme.

1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je společnost Trust System s.r.o. IČO 36249343 se sídlem Jiráskova 19, 917 02 Trnava  (dále jen "provozovatel").

Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Jiráskova 19, 917 02 Trnava, Slovensko

e-mail: eshop@carneo.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více konkrétních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval příslušného pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Účel zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem plnění Vašich objednávek, objednaných služeb, fakturace nebo za účelem doručení objednávek na Vaši kontaktní adresu.

3. Rozsah zpracování

Zpracováváme následující údaje o zákaznících, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek a které nám vědomě poskytnete: 

 • jméno
 • příjmení
 • ulice a číslo popisné/orientační
 • PSČ
 • město
 • stát
 • telefonní číslo
 • název společnosti
 • IČO
 • DIČ
 • e-mailová adresa

Údaje, které nám poskytnete nevědomě:

 • IP adresa

4. Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány za účelem vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 10 let (na základě čl. č. 431/2002 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) od poslední učiněné objednávky.

5. Soubory cookie

Abychom mohli obsah našeho e-shopu přizpůsobit vašim preferencím, používáme cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které náš e-shop ukládá do vašeho webového prohlížeče, když jej navštívíte. Pokud nesouhlasíte s používáním cookies, nastavte si vlastní pravidla pro používání cookies ve webovém prohlížeči ve Vašem zařízení. Pokud zakážete používání cookies, může dojít k omezení funkčnosti e-shopu.

6. Webové metriky a analýzy

Jedná se o konverzní nebo pixelové tagy, nebo malé grafické obrázky, které lze začlenit do kódu našeho e-shopu a na jejichž základě je možné identifikovat uživatele za účelem zaznamenávání jeho chování a měření návštěvnosti.

Používáme následující systémy:

7. Reklamní a propagační služby 

V e-shopu mimo zpracování objednávky využíváme Vaše kontakty k zasílání reklamních či obchodních sdělení. Jedná se o zpracování následujících údajů:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mailová adresa

Údaje uživatelů, kteří se přihlásili k odběru newsletteru z e-shopu (tzv. newsletter), zasílá a zpracovává třetí strana mimo EU - Rocket Science Group, která provozuje službu Mailchimp a která dodržuje zásady evropského nařízení o ochraně osobních údajů. Jsou k dispozici na webové adrese mailchimp.com.

Heureka.cz

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníkem, do kterého je zapojen náš e-shop. Zasíláme vám je pokaždé, když u nás nakupujete, pokud neodmítnete zasílat elektronickou poštu pro účely přímého marketingu v souladu s § 62 zákona č. 351/2011 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníkem na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je zjištění Vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýze našeho postavení na trhu využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu, Heureka.cz pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Při zasílání e-mailových dotazníků nejsou Vaše osobní údaje předávány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníkem můžete kdykoli vznést námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám již dotazník nebudeme zasílat.

8. Platební brána Shoptet pay

Pro účely online platby prostřednictvím platební brány Shoptet pay zasíláme Vaše údaje nezbytné pro zpracování plateb.

Jedná se o zpracování následujících údajů:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Domácí telefonní číslo
 • Číslo mobilního telefonu
 • Fakturační adresa
 • Dodací adresa

9. Právo na přístup k údajům

Uživatel e-shopu má právo získat informace o účelu a rozsahu zpracování svých osobních údajů.

10. Právo na přenositelnost údajů

Správce je povinen předat držiteli údajů veškeré informace, které o něm zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel kontrolu nad svými osobními údaji a má také možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

Nástroj pro stažení dat je uživateli k dispozici v části "Zásady ochrany osobních údajů > účtu (GDPR)" v jeho zákaznickém účtu.

11. Právo na opravu

Uživatel má právo požadovat opravu u správce údajů v případě podezření na nepřesnost uložených údajů. Své údaje můžete upravit v sekci "Účet" ve svém zákaznickém účtu.

12. Právo na omezené zpracování údajů

Uživatel má právo správci omezit zpracování jeho osobních údajů, případně vybrané osobní údaje znepřístupnit, případně zveřejněné údaje dočasně vymazat.

13. Právo na výmaz

Uživatel má právo své osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo zpracovány, a pominul zákonný důvod pro jejich případnou archivaci. Při žádosti o vymazání údajů budou všechny nevratně smazané a související objednávky (pokud existují) anonymizovány.

14. Právo být zapomenut

Uživatel má právo podniknout přiměřené kroky, včetně technických opatření, k vymazání všech odkazů na jeho osobní údaje a jejich kopie, pokud pominul zákonný důvod pro jejich případnou archivaci.

15. Právo vznést námitku

Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo pokud nemá možnost uplatnit právo na výmaz.

16. Právo podat stížnost

Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s GDPR.

17. Zaznamenávání požadavků uživatelů

Provozovatel e-shopu je povinen evidovat veškeré požadavky uživatelů v souvislosti se stahováním, opravou a mazáním svých údajů.

18. Zajištění ochrany údajů

Disponujeme moderními technickými a bezpečnostními mechanismy, které zajišťují ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, ztrátou nebo zničením nebo jiným možným zneužitím.

Bez souhlasu a osobních údajů vám nebudeme moci poskytnout žádné služby podle Evropského nařízení o ochraně osobních údajů.

 

v TRNAVĚ dne 15. 3. 2023