Carneo Guard aplikace

 

Carneo Guard aplikace

Aplikace CARNEO Guard

Aplikace Carneo Guard slouží k propojení dětských monitorovacích hodinek řady Carneo Guardkid+, Guardkid+ 4G a Guardkid+ 4G Platinum s Vaším telefonem a umožňuje tak plně využít všech funkcí, které Vám dětské monitorovací hodinky přinášejí pro ochranu Vašich dětí.

Upozornění: Jednolivé funkce se mohou lišit podle modelu používaných hodinek.

iOS verzeAPP store
Android verzeGoogle Play
Soubor .apk ke staženíDownload

 

Popis funkcí

Zelená ikona těl. seznam – nad mapou:

Můžete nastavit až 15 kontaktů na blízké lidi. Tyto kontakty se přenesou po uložení do hodinek. Kontakt je třeba vkládat v mezinárodním formátu +4206XXXXXXXX.

Oranžová ikona zprávy:

Stiskněte a podržte během nahrávání bílé tlačítko na spodní straně obrazovky a mluvte do mikrofonu, po ukončení nahrávání pusťte tlačítko a zpráva se odešle do hodin. Doba zprávy Max. 15 sekund. Můžete také poslat textovou zprávu Max. 30 znaků.

Tmavě oranžová ikona volání:

Můžete vložit tel. číslo SIM karty, která je v hodinkách a následně jednoduše spojíte s hodinkami standardním telefonickým hovorem.

Zdraví:

V tomto menu si můžete prohlížet historii ujeté vzdálenosti, počet spálených kalorií, celkovou ujetou vzdálenost a kvalitu spánku dítěte.

Poznámka: Po kliknutí na kteroukoli ze čtyř ikon vám umožní zadat data potřebná pro správný výpočet ujeté vzdálenosti a spálených kalorií jako jsou délka dětského kroku, váha dítěte a samotné zapnutí této funkce. Krokoměr v hodinkách je třeba aktivovat v aplikaci ve volbě zdraví/chůze. Aktivace krokoměru způsobí vyšší spotřebu energie hodin a může zkrátit výdrž baterie až o 30%.

Upozornění:

Zde je k dispozici historie upozornění, přijímaná s hodin.

Budík:

Možnost nastavení až 3 budíků.

Odměna za lásku:

Pomocí této funkce můžete dítěti posílat na hodinky od 0 po 99 srdíček jako odměnu za jakékoli provedené činnosti.

Vzdálená fotografie:

Tato funkce Vám umožňuje pořídit na dálku fotografii fotoaparátem na hodinkách. Fotka se do několika vteřin “ max. 1 min” bude přenesena do seznamu fotografií v aplikaci.

Rozvrh hodin:

Můžete vyplnit týdenní rozvrh hodin dítěte.

Video hovor:

“Pouze hodinky GuardKid+ 4G a GuardKid+ 4G platinum” Funkce video hovoru s dítětem.

SOS čísla:

Můžete zadat až 3 telefonní čísla, která budou hodinky kontaktovat v případě stisku tlačítka SOS po dobu 3 sekund na hodinkách, kdy se budou hodinky snažit spojit se všemi 3 čísly „postupně“. Nebude-li hovor uskutečněn, budou se hodinky opětovně pokoušet dovolat na předmětná čísla.

Pracovní režim:

Zvolte vámi požadovanou periodu automatického GPS lokalizování hodin, díky čemuž můžete šetřit přenesená data a baterii hodin. Doporučujeme šetřící režim.

Režim vyzvánění:

Volba režimu vyzvánění / tichého režimu.

Odposlech:

Zadejte do prázdného pole své telefonní číslo a potvrďte OK. Na vámi zadané číslo hodinky okamžitě zavolají. Po zvednutí hovoru na telefonu bude přenášen pouze zvuk s hodin, díky čemuž je můžete odposlouchávat. Hodinky se při odposlechu tváří jako vypnuté bez jakékoli aktivity.

Rodinní příslušníci:

Jedná se o seznam uživatelů, který mají nainstalovanou aplikaci a spárované identické hodinky jako vy. Uživatel, který si jako první zaregistruje hodinky se stává administrátorem. Při registraci dalšího uživatele musí administrátor potvrdit žádost o přiřazení dalšího účtu k již registrovaným hodinkám. Tato žádost mu je doručena do aplikace do několika minut poté, co další uživatel požádá o přístup k hodinkám.

Zákaz používání ve třídě:

Zvolte časové rozmezí, kdy nechcete aby bylo vaše dítě rušeno. Například v případě, kdy je ve škole a pod.

Tel. seznam:

Můžete nastavit až 15 kontaktů na blízké lidi. Tyto kontakty se přenesou po uložení do hodinek. Kontakt je třeba vkládat v mezinárodním formátu +4206XXXXXXXX.

Nastavení SMS upozornění:

Zvolte telefonní číslo na které chcete být informováni prostřednictvím SMS o blížícím se vybití baterie a SOS varování, které můžete zapnout nebo vypnout. Tato funkce je důležitá, pokud jsou hodinky na místě se slabým 4G signálem, kdy je informace o slabé baterii nebo SOS odeslána přímo v textové správně na váš telefon, k čemuž je dostačující i slabý signál, případně 2G signál.

Lokalizace LBS:

Zapnutí / vypnutí lokalizace prostřednictvím vykrývačů operátora. V případě, že vypnete tuto volbu, nebude možná lokalizace hodin, pokud nebudou mít hodinky dostupné GPS nebo WIFI.

Najděte zařízení:

Funkce vyhledání hodin. Po klepnutí na tlačítko hodinky , hodinky zazvoní.

Další nastavení:

Možnost zapnout nebo vypnout GPS určování polohy. V případě vypnutí GPS, se budou hodinky lokalizovat pouze prostřednictvím dostupných WIFI, nebo pomocí vykrývačů operátora. Funkce vytáčení vám umožní dítěti povolit nebo zakázat vytáčet jakákoli telefonní čísla na hodinkách pomocí numerické klávesnice, ani například nechtěně nezavolalo cizím lidem případně na 112.

Časový spínač:

Volba umožňuje nastavit automatické zapnutí a vypnutí hodin, čímž se šetří baterie.

Jazyk:

Možnost změny jazyka menu hodin.

Časové pásmo:

Změna časového pásma. V případě, že se na hodinkách zobrazuje nesprávný čas “posunutý o několik hodin”, vyberte prosím správné časové pásmo a v hodinkách se čas upraví.

Karta přátel:

Zobrazuje se seznam spřátelených hodinek, které si mohou navzájem volat a psát. Jakékoliv GPS dětské hodinky CARNEO můžete propojit tím, že spustíte v menu hodinek funkce přátelé a ve velké blízkosti je budete tlouci o sebe čímž se aktivuje žádost o přátelství.

Noční režim úspory energie:

Možnost odhlásit hodinky ze sítě od 22:00 do 6:00, díky čemuž se šetří baterie hodin.

Zobrazení přijatých SMS:

Tato volba umožňuje povolit, nebo zakázat přijímat hodinkám textové zprávy. Všechny přijaté textové zprávy hodinkami se také zobrazují v seznamu v aplikaci pro vaši kontrolu.

Odmítnout neznámé hovory:

Funkce umožňuje zapnout, nebo vypnout přijímat hodinkám hovory od jakýchkoli cizích čísel. V případě, že funkci zapnete, hodinky budou přijímat pouze hovory od vámi vložených čísel do kontaktů hodin.

Terminál WIFI:

Možnost připojit hodinky na WIFI. „Pouze model GuradKid+ 4G a 4G platinum“.

Dálkové vypnutí:

Možnost vypnutí hodin na dálku.

Resetujte zařízení:

Obnovení továrních nastavení hodin.

Vzdálený restart:

Vzdálené restartování hodin.

Poznámka: Po zapnutí hodin nelze jednoduše hodinky vypnout prostřednictvím tlačítka zap/vyp na hodinkách. Je to z důvodu bezpečnosti, aby nemohl kdokoli dítěti hodinky vypnout a tím znemožnit jejich lokalizaci. Vypnout je lze držení tlačítka na vypnutí po dobu až cca 8 sekund.

 

Další funkce na mapě

Klepnutím na plochu mapy na titulní obrazovce se otevře nové okno s mapou. Další funkce na mapě

 

Ikony v pravé části obrazovky

Ikona postavy lidí:

Možnost zobrazení polohy více hodin najednou, pokud je máte registrováno.

Ikona slzičky:

Po stisknutí této ikony se vycentruje poloha hodin na střed mapy.

Ikona telefonu:

Zobrazí se poloha vašeho telefonu na mapě.

Ikona radaru / Geofence:

Tato funkce umožňuje nastavit virtuální plot v metrech, který v případě překročení odešle do aplikace informaci o této skutečnosti. Klepněte na místo, které zvolíte za střed kulaté oblasti, kde by se měly hodinky zdržovat. Následně tlačítky + a – nastavte požadovaný průměr kruhové oblasti a ozubeným kolem uložíte toto nastavení. Ikonou koše toto nastavení / funkci zrušíte / deaktivujete.

Ikona nohou:

Zobrazí se trasa hodin ve vámi zvoleném časovém úseku. Jednotlivé body trasy jsou určeny vámi nastaveným pracovním režimem “10 min, 1 hodinu”.

Ikona mapy:

Možnost zobrazení normální, satelitní a dopravní mapy.

Zelená slzička:

Po kliknutí na zelenou slzičku se odešle do hodinek požadavek na okamžitou lokalizaci. Výsledek bude dostupný do pár vteřin.

 

Důležité informace k přesnosti lokalizace a zabezpečení!

Hodinky využívají prioritně svoji lokalizaci se zabudovaného GPS přijímače „přesnost je několik desítek metrů“ . Pokud se však hodinky nacházejí na místě s nízkým nebo žádným GPS signálem "budova, podzemní garáž, budova, škola apod." Využívají k lokalizaci dostupné WIFI sítě, kdy je přesnost lokalizace závislá na přesnosti lokalizačních informací WIFI sítí v okolí hodinek. Přesnost může být od 5m až do 300m. V extrémních případech, kdy zřizovatel WIFI sítě má nesprávně identifikovaný nejbližší spojovací uzel, na který je připojen WIFI router v blízkosti hodinek, může být přesnost ještě menší. Pokud nejsou dostupné ani žádné WIFI sítě, ani GPS signál ze satelitů, hodinky provádějí lokalizaci pomocí BTS “LBS” vykrývače operátora, jehož SIM karta je vložena v hodinkách. V tomto případě je přesnost lokalizace ovlivněna počtem BTS vykrývačů operátora v dané oblasti „až do několika km“. Ve větších městech je množství BTS vykrývačů vyšší, proto je přesnost LBS lokalizace přesnější než v obcích a na venkově.

Poznámka: Po zapnutí a spárování hodin s aplikací nelze jednoduše hodinky vypnout prostřednictvím tlačítka zap/vyp na hodinkách. Pouze v případě, že podržíte tlačítko pro zapnutí/vypnutí po dobu cca 8 sekund. Je to z důvodu bezpečnosti, aby nemohl kdokoli dítěti hodinky vypnout a tím znemožnit jejich lokalizaci. Hodinky můžete vypnout na dálku přes aplikaci.