Carneo FIT aplikace na Google Play a App Store | Carneo.cz

CARNEO FIT aplikace

Carneo FIT
iOS verze
App Store
QR APP
Android verze
Stáhnout  APP
QR APP

CARNEO FIT aplikace

Aplikace Carneo Fit + slouží k propojení fitness náramků Carneo s vaším telefonem. Aplikace sdružuje všechny údaje naměřené náramkem a zobrazuje naměřené údaje v statistických grafech. Také vyhodnocuje různé fyzikální údaje jako jsou stres, kardio index, BMI, vyhodnocuje kvalitu spánku a denně vás motivuje k lepším výkonům, abyste žili zdravější, kvalitnější život. Aplikace disponuje historií naměřených údajů, které máte vždy k dispozici. Pro něžné pohlaví je k dispozici menstruační kalendář s prognózou menstruačních dní a ovulace, čímž ženám pomáhá při plánování těhotenství.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

APP

Upozornění:

Jednotlivé funkce se mohou lišit podle typu používaného náramku. Po spárování náramku s aplikací se Vám v aplikaci zobrazí pouze funkce, které konkrétní náramek podporuje. Bližší informace o konkrétních funkcích jednotlivých náramků najdete v popisu daného náramku. Aplikace zobrazuje a interpretuje informace naměřené náramkem. Pro aktuálnost údajů zobrazených v aplikaci je nutná synchronizace náramku a mobilního telefonu, během kterého dochází k přenosu dat z náramku do aplikace.

Osobní profil a denní cíle

Osobní profil umožňuje zadat informace o pohlaví, datu narození, výšce a váze, ze kterých se čerpá při výpočtu BMI indexu a zón srdeční frekvence. Hodnoty těchto faktorů mají informační charakter pro efektivní nastavení a sledování Vaší sportovní činnosti pro dosažení Vašich cílů. Zároveň umožňuje nastavení denního cíle kroků, spálených kalorií, vzdálenosti a spánku, dle Vašich aktuálních potřeb.
Osobní profil a denní cíle

Měření ušlých kroků a vzdálenosti

V základním zobrazení aplikace Carneo Fit v horní části najdete informaci o aktuálním počtu ušlých kroků, vzdálenosti a spálených kaloriích i s informací kolik Vám ještě chybí do splnění Vašeho cíle pro konkrétní den, měsíc nebo rok. Pro získání detailního přehledu, klikněte na graf "kroků" a otevře se Vám přehled s informacemi o počtu ušlých kroků v jednotlivých časových úsecích konkrétního i předchozích dní.
Měření ušlých kroků a vzdálenosti
Měření ušlých kroků a vzdálenosti

Měření spálených kalorií

Na základě počtu ušlých kroků a podle typu a délky sportovní aktivity, Vám aplikace vypočítá přibližný počet spálených kalorií. Pro získání detailního přehledu, klikněte na graf "Kalorie" a otevře se Vám přehled s informacemi o počtu spálených kalorií v jednotlivých časových úsecích konkrétního i předchozích dní.
Měření spálených kalorií
Měření spálených kalorií

Úroveň stresu

Na základě naměřených dat náramkem v průběhu dne, Vám aplikace vypočítá úroveň stresu během dne i Váš denní průměr. Východiskem je Vaše tepová frekvence resp. její odchylka směrem nahoru od vaší dlouhodobé klidové tepové frekvence. Zvýšená hodnota tepové frekvence během sportovní aktivity se do měření stresu nezapočítává, protože nemá negativní ale pozitivní efekt na Vaše zdraví.
Úroveň stresu

Měření tepové frekvence

Tepová frekvence - počet úderů srdce za minutu, je důležitý údaj, jehož hodnota má vliv na efektivní nastavení tréninku či redukce hmotnosti, podle toho, jaký cíl chcete aktivitou dosáhnout. Proto je sledování hodnoty tohoto faktoru důležitý během Vaší aktivity, ale i mimo ni. Aplikace umožňuje, podle typu použitého náramku, manuální ale i automatické měření tepové frekvence v průběhu sportovní aktivity i mimo ni. Dokonce při vyhodnocení tepové frekvence během sportovní aktivity Vám zobrazí kolik času jste v níž zóně sdrcovej frekvence strávili a tím pádem jako efektivní Vaše aktivita byla.
Měření tepové frekvence
Měření tepové frekvence

Měření okysličení krve

Princip pulzní oxymetry je založen na zjištění, že absorpce světla hemoglobinem závisí na jeho oxygenace. Pulsní oxymetr lze použít na neinvazivní, rychlé a přesné měření hodnoty saturace krve kyslíkem. Normální hodnoty saturace krve kyslíkem kolísají mezi 93-99% (průměr 95%).
Měření okysličení krve

Měření krevního tlaku

Aplikace umožňuje, podle typu použitého náramku, manuální ale i automatické měření krevního tlaku, které následně zobrazí v přehledném grafu s naměřenými hodnotami v průběhu dne.

Všechny naměřené údaje jsou pouze informační a mohou se lišit od naměřených hodnot profesionálních přístrojů, proto je nelze považovat za závazné. Aplikace funkci měření tlaku zobrazí pouze tehdy pokud jí disponuje konkrétní použitý náramek a v rozsahu funkce použitého náramku.
Měření krevního tlaku
Měření krevního tlaku

Měření energie těla

Graf zobrazuje hodnotu a průběh energie vašeho těla během dne.
Měření energie těla

Měření EKG

Aplikace umožňuje, podle typu použitého náramku, měření EKG, které následně zobrazí v přehledném grafu s naměřenými hodnotami včetně záznamů z jednotlivých měření.

Všechny naměřené údaje jsou pouze informační a mohou se lišit od naměřených hodnot profesionálních přístrojů, proto je nelze považovat za závazné. Aplikace funkci měření EKG zobrazí pouze tehdy pokud jí disponuje konkrétní použitý náramek a v rozsahu funkce použitého náramku.
Měření EKG

Spánkový monitor

Spánek, jeho délka a kvalita ma podstatný vliv na zdraví člověka, zajišťuje regeneraci organismu a jeho nedostatek může způsobit řadu zdravotních komplikací. Proto je důležité sledovat kvalitu a délku Vašeho spánku a jeho vyhodnocování z dlouhodobé perspektivy. Aplikace zaznamenává a zobrazuje naměřené údaje o Vašem spánku jako jsou čas usnutí, čas probuzení, trvání spánku, počet probuzení a délka hlubokého a lehkého spánku. V aplikaci si můžete nastavit denní cíl spánku - jeho trvání, doporučuje se 8 hodin.
Spánkový monitor

Monitorování průběhu sportovních aktivit

Zlepšení kondice, redukce hmotnosti nebo zvýšení výkonnosti? Bez ohledu na cíl, který chcete aktivitou dosáhnout, je důležité nastavit k danému cíli správnou taktiku a následně ji dodržovat. Aplikace Vám umožní sledování údajů Vaší sportovní aktivity a její následné vyhodnocení v přehledných grafech a tím Vám pomůže dosáhnout konkrétní cíl efektivněji. Aplikace zobrazuje údaje o trvání aktivity, ujeté vzdálenosti, počtu kroků, spálených kaloriích, průměrném tepe během aktivity, počtu přestávek nebo tempa. V grafech naleznete rovněž informaci o hodnotě tepové frekvence v každé minutě Vaší aktivity nebo počtu ujetých kroků, vzdálenosti či spálených kalorií. Zároveň vidíte údaj kolik času v rámci aktivity jste strávili v níž z pěti zón srdeční frekvence také s informací o hodnotě Vašeho osobního maximálního tepu. Pokud jste při měření aktivity využili GPS náramku nebo telefonu, tak Vám aplikace zobrazí i mapu s ujetá trasou včetně převýšení na trase.
Monitorování průběhu sportovních aktivit
Monitorování průběhu sportovních aktivit
Monitorování průběhu sportovních aktivit
Monitorování průběhu sportovních aktivit

Měření a výpočet kardio indexu

Kardio index je užitečným ukazatelem toho, jak dobře funguje Vaše srdce. Čím je index Vašeho srdce vyšší, tím je delší jeho životnost. Životnost zdravého srdce je přibližně 3 000 000 000 úderů. Čím méně úderů za minutu potřebuje Vaše srdce na dopravu okysličené krve do celého těla, tím se jeho životnost prodlužuje.
Měření a výpočet kardio indexu

Výpočet BMI indexu a jednotlivých zón srdeční frekvence

Index tělesné hmotnosti BMI je vztahem mezi Vaší hmotností a výškou a je nejpoužívanějším ukazatelem při měření obezity. Na základě Vašich personálních údajů zadaných ve Vašem osobním profilu, Vám aplikace vypočítá hodnotu Vašeho BMI indexu včetně informace, zda se Vaše hmotnost nachází v rozmezí ideální váhy resp. Vám vypočítá rozdíl o kolik je nutná změna aktuální tělesné váhy pro dosažení ideální váhy. Rovněž aplikace na základě Vašich údajů jmenné profilu vypočítá Vaši maximální hodnotu tepové frekvence a z ní odvodí minimální a maximální hodnoty tepové frekvence pro jednotlivé zóny tepové frekvence, které nám určují stupeň zátěže při aktivitě. Existuje 5 stupňů - zón srdečního zatížení a každý z nich má na tělo jiný vliv. Např. Pro spalování tuků, tedy snižování tělesné hmotnosti je ideálně co nejdéle 40-80 min. setrvání v zóně č.2, čili v hodnotách 60-70% vaší maximální tepové frekvence. Popis jednotlivých zón, jakož i Vaše personální hodnoty tepové frekvence pro jednotlivé zóny najdete přímo v aplikaci.
Výpočet BMI indexu a jednotlivých zón srdeční frekvence
Výpočet BMI indexu a jednotlivých zón srdeční frekvence

Nastavení upozornění při dlouhodobém sezení, notifikací, budík

Aplikace umožňuje, podle typu použitého náramku, nastavení různých upozornění, jako například při dlouhodobém sezení, kde si můžete zvolit časový interval kdy Vás náramek vibrováním upozorní, že příliš dlouho jste bez aktivity, případně Vás může upozornit na dodržování pitného režimu. Rovněž Vám umožňuje nastavení budíku či notifikací příchozích hovorů nebo zpráv, které se Vám budou zobrazovat na Vašem náramku.
Nastavení upozornění při dlouhodobém sezení, notifikací, budík
Nastavení upozornění při dlouhodobém sezení, notifikací, budík
Nastavení upozornění při dlouhodobém sezení, notifikací, budík
Nastavení upozornění při dlouhodobém sezení, notifikací, budík

Nastavení automatického měření tepu, tlaku a výstrahy při překročení hranice tepu

Aplikace umožňuje, podle typu použitého náramku, nastavení automatického měření tepu případně tlaku v určitých časových intervalech v průběhu dne i mimo aktivity, abyste měli přehled o vývoji hodnot v rámci běžného dne. Umožňuje nastavení spodní a horní hranice hodnot tepu, při jejichž překročení Vás náramek upozorní vibrováním. Rovněž máte možnost nastavení osobního režimu při měření krevního tlaku, který Vám umožňuje nastavení přesné hodnoty krevního tlaku naměřeného medicínským přístrojem, což při následných měřeních umožňuje přesnější výsledky měření.
Nastavení automatického měření tepu, tlaku a výstrahy při překročení hranice tepu
Nastavení automatického měření tepu, tlaku a výstrahy při překročení hranice tepu
Nastavení automatického měření tepu, tlaku a výstrahy při překročení hranice tepu


VIDEO NÁVOD